موسسه حسابرسی در گیلان – انجام خدمات حسابرسی در استان گیلان

خدمات حسابرسی در گیلان

 

حسابرسی

 

حسابرسی مجموعه نظارت و بررسی هایی می باشد که شامل رسیدگی به اسناد و مدارک و اطلاعات مالی یک مؤسسه یا واحد تجاری می شود که این رسیدگی ها منتهی به تهیه یک گزارش می شوند که در آن حسابرس، عقیده خود را در رابطه با روشهای بکار گرفته شده حسابداری و صحت و سقم صورتهای مالی آن مؤسسه یا واحد تجاری اعلام می کند. بنابراین حسابرس می بایست برای انجام این کار، اسناد حسابداری و اطلاعات مالی و همچنین سیستم کنترل داخلی مؤسسه را مورد مطالعه قرار داده و موجودیت و مالکیت دارایی ها و بدهی های مؤسسه را به اثبات برساند.

 

خدمات حسابرسی مالی
شامل حسابرسی صورت‌های مالی، حسابرسی افزایش سرمایه، بررسی اجمالی، حسابرسی صورت‌های مالی تملک داراییهای سرمایه‌ای و حسابرسی ویژه می‌باشد. برای ارایه این خدمات، عضویت در جامعه حسابداران رسمی ضروری است. تسلط کافی به استانداردهای حسابداری و حسابرسی لازمه ارائه این دسته خدمات می‌باشد.

 

حسابرسی رعایت
شامل حسابرسی مالیاتی و هر حسابرسی دیگری که مبنای آن بررسی رعایت قوانین خاص می‌باشد مثل حسابرسی بیمه. برای ارایه این خدمات نیز عضویت در جامعه حسابداران رسمی ضروری است. برای ارائه این خدمات تسلط بر قوانین و مقررات مربوطه ضروری است.

 

خدمات حسابرسی عملیاتی
توسط حسابرسان مستقل و حسابرسان تحت استخدام قابل ارایه است و می‌تواند حسابرسی عملیاتی یک شرکت، بخشی از عملیات شرکت، عملیات یک دایره خاص یا عملیات خاصی را در شرکت، شامل شود. ارایه این خدمات برای حسابرسانی که عضو جامعه حسابداران رسمی یا عضو انجمن حسابرسان داخلی رسمی هستند مجاز است. البته در سال‌های قبل ارایه این خدمات نیاز به مجوز خاصی نداشت ولی در سال‌های اخیر این خدمات نیز در حال انسجام و نظام‌مندی هستند .ارائه این خدمات به قدرت تحلیل بالا، دانش زبان و رایانه و آمار را می‌طلبد.

 

مشاوره حسابرسی مالیاتی

 

مالیات و پرداخت آن در همه مشاغل و کسب و کارهای جایگاه ویژه و خاصی دارد. پرداختی هایی که به نام مالیات انجام می شود باید دارای اسناد و مدارک کافی بوده و ثبت و نگهداری شوند . در حسابرسی مالیاتی کلیه اسناد و مدارک مربوط به مالیات مورد بررسی قرار میگیرد. یک حسابرس مالیاتی باید دقیقا بداند که کسب و کار مربوطه شامل چه مالیاتی شده و چه اسنادی را باید فراهم کرده باشند. در این حسابرسی باید اطلاعات صحیح و قابل ارزیابی تهیه و ارائه گردد. در حسابرسی مالیاتی می شود عواقب عدم پرداخت یا دیرکرد پرداخت برخی مالیات ها را کاهش داد که البته همه این ها به تخصص شخص حسابرس نیز بستگی دارد.
-حسابرسی شرکتها و برخی فعالان اقتصادی (موضوع ماده 272 ق.م.م)
یکی از ابزارهای سازمان مالیاتی برای شفاف سازی فعالیتهای اقتصادی و پیشگیری از فرار مالیاتی است. اهمیت این تکلیف اگر به اندازه ارائه اظهارنامه مالیات بر عملکرد مودیان نباشد، کمتر هم نیست؛ از این رو قانون مالیاتهای مستقیم در ماده 272 ق.م.م، به بررسی شرایط و جزئیات این تکلیف مالیاتی پرداخته است.
به بالای صفحه بردن